دوره آموزش حرفه ای کسب و کار اینترنتی آغاز شد. همین الان ثبت نام کن!!

کلاس های مکالمه زبان انگلیسی - گروه E

مشاهده فیلم های آموزشی جلسات ترم جاری

لازم به ذکر می باشد مشاهده این جلسات فقط یک هفته جهت مشاهده از تاریخ انتشار انقضا دارد
تذکر:برای مشاهده جلسات از ساعت 8 صبح الی 11 و 22:30 الی 4:00 بامداد
جلسه اول - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/01
تاریخ انتشار:1399/09/02
تاریخ انقضا:1399/09/06
جلسه دوم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/05
تاریخ انتشار:1399/09/06
تاریخ انقضا:1399/09/10
جلسه سوم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/08
تاریخ انتشار:1399/09/09
تاریخ انقضا:1399/09/13
جلسه چهارم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/12
تاریخ انتشار:1399/09/13
تاریخ انقضا:1399/09/16
جلسه پنجم- خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/15
تاریخ انتشار:1399/09/16
تاریخ انقضا:1399/09/18
جلسه ششم- خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/19
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه هفتم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/22
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه هشتم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/26
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه نهم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/09/29
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
جلسه دهم - خانم شیرازی
تاریخ جلسه :1399/10/03
تاریخ انتشار:1399/00/00
تاریخ انقضا:1399/00/00
سبد خرید
Subtotal 0 تومان